58 misafir, 0 üye aktif, toplam 58 kiţi var.
 
 
58 misafir, 0 üye aktif, toplam 58 kiţi var.

Sayfalar :1 sayfadan 1. sayfa görüntüleniyor1

Ţuanda burada : 1 misafir, 0 üye : (yok)
Yazar

Jugger

Skill title: Neophyte
Durum?
Mesaj Sayýsý : 1
Nereden: Yalova - 77
Oyun Tarzý : Level
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : Scripter
Meslek:
Yaţ : 26
Karma :   0   Level
Mesaj #1167 2017-12-13 16:33 GMT
 
UO-Republic Ultima Online
Level Shard Server


Website= uo-republic.online
Forum= uo-republic.online/forum
Facebook= www.facebook.com/uorepublicSunucu Aktiftir.


Merhaba ben Jugger size ayrýntýlý þekilde sunucuyu tanýtmaya çalýþýcam.
Sunucu TĂĽrĂĽ : Level
Max Oyuncu Kapasite :400
Kayýt türü :Free Account
Connector :2x Client


Makina özellikleri :
AMD Phenom II X4 Black Edition
8 GB HyperX Ram
1000 GB Harddisk


Sunucumuz diðer birçok Ultima Online sunucusundan farklý bir sistem üzerine kuruludur.
-Haritamýz sosaria haritasý üzerine yapýlan eklentilerdir.
-Sunucumuzun kendine özel bir level sistemi vardýr.
-Sunucumuzda statcap 800 (Str:400 Dex:200 Int:200) ve skillcap yoktur.
-Sunucumuzda skiller 400.0 a kadar kasýlabilmektedir.
-Sunucumuzda 3 skill dýþýnda hepsini kasabilirsiniz.
-Bu 3 skill i (Mining Taming Blacksmithing) level atlayarak arttýrabilirsiniz.Baþlangýçta size 3 skill seçme hakký verilecektir.Sadece bir kereliktir.
Tavsiyemiz baþlangýçta kasýlmayan skill’lerden birini seçmenizdir.
Kasýlamayan skiller;
Taming
Blacksmithing
Mining

Bir skilliniz en fazla 400.0 kadar çýkmaktadýr.
Statlar ise;
Str=400
Dex=200
Ăťnt=200
Skillcap sýnýrý yoktur.

Oyuna ilk giriþinizde çantanýza 30 k gold , 1 hafta süreli newbie armor , skill silahlarý ve air silah çeþitlerinden verilir.
Skill silahlarý ile dummy alanýnda skill kasabilirsiniz. Skill silahlarýyla herhangi bir npcye yada oyuncuya hasar veremezsiniz.
Air silahlar ise ilk levellarda npc kesmeniz için ideal silahlardýr.
Ayrýca oyuna baþlayan oyuncular 1 haftalýk young ünvaný alýr.
Young yeni baþlayan oyuncunun rahatsýz edilmeden güvenli þekilde oyunda ilerlemesini saðlar.
Avantajý öldüðünüzde kimse sizin cesedinizi açamaz ve sizde hiç bir oyuncunun cesedini açamazsýnýz.
Komutlarý ise ; .youngsure ( young özelliðinin bitimine ne kadar kaldýðýný görebilirisiniz. ) .young ( youngluk özelliðinizden vazgeçebilirsiniz bu iþlemin kesinlikle geri dönüþü yoktur. )
Level kasarken sürekli kullanacaðýnýz iki komut mevcut bunlardan bahsetmek gerekirse
-.autosac
-.level
autosac: Çevrenizdeki yaratýklarýn cesetlerini Experienceye dönüþütürür ( Experience = level atlamanýza ve sunucuda ki ticarette eþya alýp satmanýza yardýmcý olur )
level : karþýnýza çýkacak olan bölümden her level atladýðýnýz herhangi bir skillinizi 5 arttýrabilirsiniz ( kasýlmayanlarý arttýrmanýzý önemle tavsiye ederiz ) . Her level atladýðýnýzda stat point kazanýrsýnýz .level komutuyla bunlarý istediðiniz þekilde daðýtabilirsiniz. Ayrýca Level Rewards bölümünden her 10 levelda bir level hediyelerinizi almayý unutmayýn.

.acctix komutu ise sunucunun genelinde alýþveriþler tix ile yani experience ile yapýlýr tix = experience bu komut ile istediðiniz miktarda tixinizi deed þeklinde yada gold þeklinde çýkarabilirsiniz.

.heal .bandaj komutlarý size kolaylýk saðlar.

.Weaponwear komutu size action yada geliþmeniz sýrasýnda kolaylýk saðlar.
örnek: .Weaponweararcanebow

.Armorwear komutu size action yada geliþmeniz sýrasýnda kolaylýk saðlar.
örnek: .Armorwear devil

Ă–ldĂĽĂ°ĂĽnĂĽzde ise home home home komutu ile trade islandda tekrar canlanabilirsiniz.HAKKIMIZDATürkiye de ultima online oynayan tüm oyuncularýn en büyük sýkýntýsý güvenebilecekleri devamý gelebilecek bir sunucu bulmaktýr. O kadar zaman harcayýp sunucunun kapatýldýðýný görmekse en berbat olanýdýr. Emeklerinizin boþuna gitmeyeceðine garanti olarak Anti-Edit Sistemi Mevcuttur,UO-Republic sunucusunda sadece emek konuþur baþka bir þey deðil. Ortada þöyle bir sýkýntýda var zamanýmýz yok biz eðlenmek istiyoruz nasýl zaman ayýrýp item kasýp kendimizi geliþtiricez? UO-Republic sunucusu bunada bir çözüm bularak belli baþlý itemlerin çýkýþ oranlarýný arttýrdý. Artýk bir gününüzü bile ayýrmadan orta seviyeden sunucuya devam edebileceksiniz. Neden böyle bir yola gidildiðini sorarsanýz eðer sözüm meclisten dýþarý diðer sunucudakiler sizi çok zorluyorlar siz bu kadar zorluða katlanýyorsunuz en sonunda zevkini sürecekken Connect lost yazýsýyla karþý karþýya býrakýyorlar. UO-Republic sunucusu çok mu kolay ? Hayýr deðil tabiki de bazý zorluklarý var ancak bunu sýkmadan sizi yormadan eðlenerek geliþmenizi amaçlýyor.
UO-Republic sunucusu ilk olarak dýþtan baktýðýnýzda size zor geliyor olabilir. Ama 2-3 saatinizi ayýrdýðýnýzda þuan piyasada bulunan sunucularýn %90ýndan daha zevkli ve iyi zamanlar geçirebileceðiniz bir yer olduðunu anlayacaksýnýz.
Umarým sizleri yarýný belli olmayan sunucularda zaman geçirmekten kurtarabiliriz. Bilgisayarýnýzýn baþýnda geçirdiðiniz zamanlarýn sizden götürdüklerini düþünün. Buna göre kararlarýnýzý vermenizi önemle rica ederim. Keyifli oyunlar dilerim...
UO-Republic Level Shard Proje Yöneticisi
Yazar

Deltree

Skill title: Novice
Durum?
Mesaj Sayýsý : 16
Nereden: Ýstanbul - 34
Oyun Tarzý : Rp
Emulatör : 0.56.b
Tecrübe : World Builder
Meslek: Ă–zel GĂĽvenlik
Yaţ : 26
Karma :   0   Level
Mesaj #1170 2018-01-03 11:44 GMT
 
Baþarýlar

#benzer konular
#mesajlar
#son gönderen
#durum
Nero Pvp Shard
2
Deltree
4 ay önce
Elmoth Ultima Online Shard
1
ElmothOnline
1 yýl önce
Fatalwar Online® Since 2004 (Sunucu Aktif....
1
Fatalwar
1 yýl önce
Stories Uo Shard
1
Storiesuo
2 yýl önce
Rita PvP Shard - Yaþamak için öldür!
1
dominic
2 yýl önce
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasýl oynanýr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapýmý, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açýlma süresi 0.209 sn. / SQL toplam zamaný: 0.183 sn. - SQL sorgusu: 43 - Ortalama SQL zamaný: 0.00426 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS