27 misafir, 0 üye aktif, toplam 27 kişi var.
 
 
27 misafir, 0 üye aktif, toplam 27 kişi var.
Yazan: System_Error Gönderen: System_Error Oylar: (1392) Yorumlar: (0) Tarih: 2016-01-17 00:09

Ekip

Kod :

[ITEMDEF I_DEED_NEWP]
DEFNAME=I_DEED_NEWP
ID=i_deed
NAME=Ekip Hediye Belgesi
TYPE=t_script
VALUE=0
RESDISPDNHUE=0455

on=@create
COLOR=<RESDISPDNHUE>
ATTR=04
TIMER=2592000

on=@dclick
IF !(<SRC.ISINPACK <UID>>)
SRC.SYS_KIRMIZI <DEF.UNPACKMSG>
RETURN 1
ENDIF
SRC.TAG0.NEWP <UID>
SRC.F_DIALOG D_NEWP
RETURN 1

ON=@TIMER
REMOVE
RETURN 1

ON=@DESTROY
LIST.NEWP_<UID>.CLEAR

on=@pickup_pack
return 1

on=@dropon_ground
timer <EVAL <serv.decaytimer>*60>


[DIALOG D_NEWP]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
REF1=<SRC.TAG0.NEWP>

MAIN 0,0,280,<EVAL (0<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT>*15)+260>,Ekip Hediyeleri
DHTMLGUMP 20 40 240 100 1 1 Bu belge sayesinde sunucumuza getirdiðiniz ekibiniz ile Aile belgesi ve Lonca belgesi hediye almanýzý saðlar. 5 arkadaþýnýzý belgeye ekleyerek Aile, 10 arkadaþa tamamladýðýnýzda ise Lonca belgelerinizi alarak ekibinizi hemen kurun!

TBUTTON_K 20,180,888,Bir ekibim yok!

YAZI_K 20,140,<KALANSURE <REF1.TIMER>>
YAZI_K 20,160,içinde ekibinizi toplamanýz gerekiyor.

IF (0<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT> < 10)
TBUTTON_B 20,220,999,Ekibe oyuncu ekle
ENDIF

FOR 0 <EVAL <SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT>-1>
REF2=<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.<DLOCAL._FOR>>

IF (<REF2> == <SRC>)
LOCAL.HUE 044
ELSEIF !(<REF2>)
LOCAL.HUE 38
LOCAL.DURUM Böyle bir oyuncu bulunmuyor.
ELSEIF (<REF2.SKILLTOTAL> < 400)
LOCAL.HUE 38
LOCAL.DURUM Yetersiz Beceri toplamý.
ELSE
LOCAL.HUE <DEF.BEYAZ_YAZI>
ENDIF

IF (0<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT> >= 5)
IF !(<REF1.TAG0.NEWP_AILE>)
TBUTTON_K 160,300,998,Aile belgesi
ENDIF
ENDIF

IF (0<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT> > 9)
IF !(<REF1.TAG0.NEWP_LONCA>)
TBUTTON_K 160,400,997,Lonca belgesi
ENDIF
ENDIF

IF (<REF2>)
//BUTTON 50 <EVAL (<LOCAL._FOR>*20)+220> 4006 4007 1 0 <EVAL <LOCAL._FOR>+1>
//DTEXT 80 <EVAL (<LOCAL._FOR>*20)+220> <DLOCAL.HUE>
TBUTTON_K 20,<EVAL (<LOCAL._FOR>*20)+260>,<EVAL <LOCAL._FOR>+1>,<EVAL <DLOCAL._FOR>+1>.<CROPTEXT 15 <REF2.NAME>>
ENDIF

ENDFOR

[DIALOG D_NEWP BUTTON]
ON=0

on=888
REF1=<SRC.TAG0.NEWP>
SRC.SYS_KIRMIZI Bir ekibiniz olmadýðý için <REF1.NAME> silindi!
REF1.REMOVE

ON=998
REF1=<SRC.TAG0.NEWP>
REF1.TAG0.NEWP_AILE=1
SERV.NEWITEM I_DEED_AILE,1,<SRC>,1 // kendi aile deed idniz.
NEW.TAG0.STOKITEM=1
SRC.SYS_BEYAZ 5 kiþilik ekip oluþturduðun için Aile belgesi hediyenizi aldýnýz.


ON=997
REF1=<SRC.TAG0.NEWP>
REF1.TAG0.NEWP_LONCA=1
SRC.SYS_BEYAZ Ekibinizi 10 kiþiye yükselttiðin için Lonca belgesi hediyenizi aldýnýz.
SERV.NEWITEM I_DEED_LONCA,1,<SRC>,1  // kendi guild deed idniz.

NEW.TAG0.STOKITEM=1

SERV.NEWITEM I_DEED_TOWER
NEW.TAG0.STOKITEM=1

ON=999
SRC.TARGETF F_NEWP_SELECT
SRC.SYS_BEYAZ Ekibinize dahil edeceðiniz oyuncuyu seçiniz.


ON=1 996
REF1=<SRC.TAG0.NEWP>
REF2=<SERV.LIST.NEWP_<REF1>.<EVAL <ARGN>-1>>
SRC.SYS_KIRMIZI <REF2.NAME> isimli oyuncuyu ekip arkadaþlýðýndan çýkarttýn.

FOR 0 <EVAL <SERV.LIST.NEWP_<REF1>.COUNT>-1>
LOCAL.ELEM <LIST.NEWP_<REF1>.FINDELEM <REF2>>
LIST.NEWP_<REF1>.<DLOCAL.ELEM>.REMOVE
ENDFOR[FUNCTION F_NEWP_SELECT]
IF !(<ARGO.ISCHAR>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu bir karakter deðil.
RETURN 1
ELSEIF !(<ARGO.ISPLAYER>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu bir oyuncu deðil.
RETURN 1
ELSEIF (<ARGO> == <SRC>)
SRC.SYS_KIRMIZI Kendinizi seçemezsiniz.
RETURN 1
ELSEIF (<ARGO.ISDIALOGOPEN D_NEWP_TEKLIF>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu oyuncuya bir ekip talebi gönderilmiþ.
RETURN 1
ELSEIF (<ARGO.ISJAIL>)
src.sys_kirmizi <ARGO.NAME> ceza almýþ oyuncularý seçemezsiniz.
RETURN 1
ELSEIF (<ARGO.SKILLTOTAL> < 4000)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu oyuncunun beceri toplamý 400.0'dan düþük.
RETURN 1
ELSEIF (<ARGO.TAG0.NEWP_ADDED>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu oyuncu baþkasýnýn ekibine dahil.
RETURN 1
ENDIF

FOR <EVAL (<SRC.ACCOUNT.CHARS>)-1>
IF (<ARGO> == <SRC.ACCOUNT.CHAR.<DLOCAL._FOR>.UID>)
SRC.SYS_KIRMIZI Bu karakter sizin hesabýnýzda bulunuyor.
RETURN 1
ENDIF
ENDFOR

REF1=<SRC.TAG0.NEWP>

LOCAL.ELEM <LIST.NEWP_<REF1>.FINDELEM <ARGO>>

IF !(<DLOCAL.ELEM> == -1)
SRC.SYS_KIRMIZI <ARGO.NAME> zaten ekip arkadaþýnýz olarak seçilmiþ.
RETURN 1
ENDIF


ARGO.TAG0.NEWP_TEKLIF_SENDER=<SRC>
TRYSRC <ARGO> F_DIALOG D_NEWP_TEKLIF <SRC>
SRC.SYS_BEYAZ <ARGO.NAME> isimli oyuncuya ekip arkadaþlýðý teklifi gönderildi!


[DIALOG D_NEWP_TEKLIF]
<DEF.DIALOGSTARTPOSITION>
MAIN 0,0,340,140,Ekip Arkadaþlýðý Teklifi

REF1=<ARGN>
YAZI_B 20,40,<CROPTEXT 10 <REF1.NAME>> seni ekip arkadaþý olarak görmek istiyor.
TBUTTON_B 20,80,1,Kabul Et
TBUTTON_K 20,100,0,Reddet

[DIALOG D_NEWP_TEKLIF BUTTON]
ON=0
REF1=<SRC.TAG0.NEWP_TEKLIF_SENDER>
REF1.SYS_KIRMIZI <SRC.NAME>, ekip teklifini reddetti.
SRC.SYS_KIRMIZI Ekip teklifini reddettin.


ON=1
REF1=<SRC.TAG0.NEWP_TEKLIF_SENDER>
REF2=<REF1.TAG0.NEWP>

LOCAL.ELEM <SERV.LIST.NEWP_<REF2>.FINDELEM <SRC>>

IF !(<DLOCAL.ELEM> == -1)
REF1.SYS_KIRMIZI <ARGO.NAME> zaten ekip arkadaþýnýz olarak seçilmiþ.
SRC.SYS_KIRMIZI Zaten zaten <REF1.NAME> ekibindesin.
RETURN 1
ENDIF

LIST.NEWP_<REF2>.ADD <SRC>
SRC.SYS_BEYAZ <REF1.NAME> ekibine katýldýn.
REF1.SYS_BEYAZ <SRC.NAME> ekibine katýldý.
SRC.TAG0.NEWP_ADDED=1Gerekli kodlar ;

Kod :

[function isinpack]
ref1 <args>
IF (<ref1.topobj.uid> != <uid>)
return 0
else
return 1
endif


[function F_DIALOG]
dialogclose <args>
dialog <args>
[function MAIN]

IF !(<IS2X>)

IF (<SRC.ACCOUNT.TAG0.AYAR_6> == 0)
RESIZEPIC <argv[0]> <argv[1]> 9200 <argv[2]> <argv[3]>
gumppictiled <EVAL <argv[0]>+10> <EVAL <argv[1]>+10> <EVAL <ARGV[2]>-20> <EVAL <ARGV[3]>-20> 2624
checkertrans <EVAL <argv[0]>+10> <EVAL <argv[1]>+10> <EVAL <ARGV[2]>-20> <EVAL <ARGV[3]>-20>
ELSE
RESIZEPIC <argv[0]> <argv[1]> 5120 <argv[2]> <argv[3]>
RESIZEPIC <EVAL <argv[0]>+10> <EVAL <argv[1]>+10> 3000 <EVAL <argv[2]>-20> <EVAL <argv[3]>-20>
ENDIF

ELSE
RESIZEPIC <argv[0]> <argv[1]> 5120 <EVAL <argv[2]>+20> <EVAL <argv[3]>+20>
RESIZEPIC <EVAL <argv[0]>+10> <EVAL <argv[1]>+10> 3000 <EVAL <argv[2]>> <EVAL <argv[3]>>
ENDIF

//GUMPPIC -20 -5 028a0

IF (<ISEMPTY <argv[4]>>)
ELSE

IF !(<IS2X>)
DHTMLGUMP <eval <argv[0]>+15> <eval <argv[1]>+18> 110 25 0 0 <DEF.CENTER><DEF.L1>a href = "<SERV.URL>"<DEF.BFONT_LIME><SERV.NAME><DEF.L1>/a<DEF.BFONTE>

//DTEXT <eval <argv[0]>+20> <eval <argv[1]>+18> <DEF.MAVI_YAZI> <SERV.NAME>
DTEXT <eval <argv[0]>+125> <eval <argv[1]>+18> <qval (<src.account.tag0.menu_3_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_3_color>:03064> | <argv[4]>
ELSE

DTEXT <eval <argv[0]>+20> <eval <argv[1]>+18> <DEF.MAVI_YAZI> <SERV.NAME>
DTEXT <eval <argv[0]>+135> <eval <argv[1]>+18> <qval (<src.account.tag0.menu_3_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_3_color>:<def.BEYAZ_YAZI>> | <argv[4]>
ENDIF

ENDIF


[FUNCTION IS2X]
if (strmatch(*2.0*,'<SRC.clientversion>'))
RETURN 1
ELSE
RETURN 0
ENDIF

[FUNCTION TBUTTON_B]
BUTTON <argv[0]> <argv[1]> 0FA6 0FA7 1 0 <argv[2]>
DTEXT <eval <argv[0]>+30> <argv[1]> <qval (<src.account.tag0.menu_2_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_2_color>:<DEF.BEYAZ_yazi>> <argv[3]>[function TBUTTON_K]
BUTTON <argv[0]> <argv[1]> 0fb2 0fb3 1 0 <argv[2]>

//IF (<SRC.IS2X>)
//dhtmlgump <EVAL <argv[0]>+18> <argv[1]> 115 25 0 0 <def.bfont_red><argv[3]>
//ELSE
DTEXT <eval <argv[0]>+30> <argv[1]> <qval (<src.account.tag0.menu_1_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_1_color>:<def.kirmizi_yazi>> <argv[3]>
//ENDIF

[FUNCTION YAZI_B]
DTEXT <argv[0]> <argv[1]> <qval (<src.account.tag0.menu_2_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_2_color>:<DEF.BEYAZ_YAZI>> <argv[2]>

[FUNCTION YAZI_K]
//IF !(<IS2X>)
DTEXT <argv[0]> <argv[1]> <qval (<src.account.tag0.menu_1_color>)?<dsrc.account.tag0.menu_1_color>:<DEF.KIRMIZI_YAZI>> <argv[2]>
//else
//dhtmlgump <argv[0]> <argv[1]> 170 25 0 0 <def.bfont_red><argv[2]>
//ENDIF

[FUNCTION SYS_KIRMIZI]
SYSMESSAGE @<DEF.MSG_KIRMIZI>,,1,1 <args>

[FUNCTION SYS_BEYAZ]
SYSMESSAGE @<DEF.MSG_BEYAZ>,,1 <args>[Yorumlar]

Henüz yorum yapılmamıştır.

[Toplam 0 Yorum]

[Oylamalar]

Oylama :
Üyelerin oylama ortalaması (10 dışında) : Henüz Oylanmamış   
Oylar: 0
#benzer sayfalar
#yorumlar
#gönderen
#durum
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasıl oynanır, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapımı, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editör, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editör, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editör, mul patcher

Sayfa açılma süresi 0.117 sn. / SQL toplam zamanı: 0.097 sn. - SQL sorgusu: 38 - Ortalama SQL zamanı: 0.00256 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile görüntülenir.
© Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS