50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
50 misafir, 0 ye aktif, toplam 50 kii var.
Yazan: G-Defender Gnderen: G-Defender Oylar: (1056) Yorumlar: (0) Tarih: 2015-06-24 01:35

Ultima-TR Saldýrýlar.

Ultima Online camiasýna gönül vermiþ biri olarak Ultima-TR platformumuza yapýlan saldýrýlarý kýnýyoruz. Yaptýklarý saldýrý iþlerinin hakkýný dahi veremeyen bu sözde hacker kiþilere gülüp geçmekten farklý bir davranýþ sergileyemiyoruz malesef. Tamamen para hýrsý ile yaptýklarý çirkin emellerinden vazgeçmiyorlar. Türkiye Ultima Online piyasasýnda bu tip kirli çalýþmalara imza atan kiþileri esefle kýnadýðýmýzý belirtiyoruz.[Yorumlar]

Henz yorum yaplmamtr.

[Toplam 0 Yorum]

[Oylamalar]

Oylama :
yelerin oylama ortalamas (10 dnda) : Henz Oylanmam   
Oylar: 0
Ultima Online, RunUO, ultima download, sphere scripting, role play, uo grafik, second age ultima, uo loop, macroman, pvp server, server kurulumu, sunucular, ghost mouse, inside uo, kingdom reborn, stygian abyss, uo nasl oynanr, mondain's legacy, age of shadows, world build, grandmaster, anim edit, anim publish, hues mul, hosting vps, event dialog, account sistemi, skill gain, static yapm, ultima online pvp, ultima online shard, ultima online indir, frp game, RunUO 1.0.0 , razor, uo rice, hue editr, skill tools, ultima online patch, axis, world build, verdata, verdata patcher, map editr, sphere, multool, ml mulls, 56b 55r 55i, htmlgumps, client 4x, client edit, sphere release, osi, rp server, gump editr, mul patcher

Sayfa alma sresi 0.103 sn. / SQL toplam zaman: 0.047 sn. - SQL sorgusu: 38 - Ortalama SQL zaman: 0.00125 sn.
Bu site en iyi internet explorer 8 ile grntlenir.
Զ00Գ-Զ01Դ ~ www.ultima-tr.com ~ Seditio CMS